MaJo

WinSGW

This page in English / Denna sida på Engelska

MaJo

 


WinSGW är ett program som utvecklats vid
Oorganisk kemi, Umeå Universitet av Magnus Karlsson & Johan Lindgren. Programmet, som ägs av oorganisk kemi, utför snabbt och enkelt kemiska jämviktsberäkningar och är ett viktigt verktyg inom forskning och utveckling. Programmet utvecklas kontinuerligt med nya funktioner och modeller.

Grundutförandet av programmet kan följande:

 • Beräkna jämviktshalter för komplexbildningsjämvikter
  -Upp till 15 komponenter och 300 species
 • Hantera upp till 31 fasta faser
 • Räkna med jonstyrkemodeller enligt:
  -Debye-Hückel
  -Extended Debye-Hückel
  -Davies
  -Güntelberg
  -Pitzer

  -S.I.T (Specific Ion interaction Theory)
 • Beräkna jämviktssammansättningar vid olika temperaturer
 • Räkna om jämviktskonstanter från en temperatur till en annan med hjälp av DH för rektionen.
 • Hantera upp till fem fasta faser med ytkomplexbildning. Justering för elektrostatik kan göras enligt följande modeller.
  -CCM (Constant Capacitance Model)
  -ECCM (Extented Constant Capacitance Model)
  -DLM (Diffuse Layer Model)
  -Stern Model
  -TLM (Triple Layer Model)
  -TPM (Three Plane Model)
 • Räkna med Donnan jämvikter i fibersuspensioner

WinSGW har ett enkelt användargränssnitt och har olika funktioner för att skapa diagram och tabeller över beräkningsresultaten.

Ladda ner och installera en demoversion av WinSGW. I ReadMe.txt filen finns information om programmet och installations tips.
Ladda ner WinSGW

(Om ni redan har en licens till WinSGW finns en sida med uppdaterings-filer som ni kan kopiera in i er befintliga installation.)

Till WinSGW finns även två "add-ins".

 • Optimering av upp till tio konstanter mot inmatade rådata.
 • Skapa filer för användning i programmet Frontway

En rapport som beskriver, funktionerna i WinSGW och ett antal beräkningsexempel kan laddas ner via denna länk: WinSGW rapport

Prislista excl. moms:

Program

Licens

Akademisk licens

WinSGW

10 000 SEK

5 000 SEK

Flervariabel optimering för WinSGW

30 000 SEK

15 000 SEK

Add-In: Filer för Frontway

2 000 SEK

2 000 SEK

För ytterligare  information om WinSGW, försäljning, pris, akademiska licenser, aktiveringskoder etc. kontakta Magnus Karlsson eller Johan Lindgren på MaJo(at)WinSGW.se
 

Informationen kontrollerades den 5:e mars 2013
Ansvarig för sidan:
EMJ.Karlsson(at)telia.com